Kontakt


Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD)
ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Sekretariat Dyrekcji:
Elżbieta Wyban


p.o.  DYREKTORA:
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Woźniak

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH:
mgr Eliza Bartkowska


tel.: 44 645 11 15
fax: 44 645 11 19

e-mail: sekretariat@pcmd.pl

Naczelna Pielęgniarka:
mgr Zofia Budzisz

tel.: 44 645 11 11
e-mail: zofia.budzisz@pcmd.pl
Główny Księgowy:
mgr Katarzyna Leszto

tel.: 44 649 69 64
e-mail: katarzyna.leszto@pcmd.pl
Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością:
mgr Krystyna Czechowska

tel.: 44 645 11 17
e-mail: iod@pcmd.pl
Pełnomocnik ds. Marketingu, Promocji i Współpracy z Mediami:
mgr Katarzyna Szyposzyńska
tel.: 44 645 11 22
e-mail: katarzyna.szyposzynska@pcmd.pl

Kancelaria Szpitala:
tel.: 44 645 11 26
Sekcja Dokumentacji Medycznej:
tel:.
44 645 11 20
Pracownie USG i RTG:
tel.: 44 645 11 72
Laboratorium:
tel.: 44 645 11 79

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):
Numery kontaktowe do przychodni znajdują się pod poniższym linkiem:

Poradnie Specjalistyczne:
Numery kontaktowe do poradni znajdują się pod poniższym linkiem:

Oddziały Szpitalne:
Numery kontaktowe na oddziały znajdują się pod poniższymi linkami:

Izba Przyjęć i Izba Przyjęć Dziecięca:

Oddział Położniczo - Ginekologiczny:

Oddział Noworodków:

Oddział Dziecięcy:

Administracja:

Dział Administarcyjno - Kadrowy:
Kierownik - mgr Julita Sobieraj

tel.: 44 645 11 23
Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 24
BHP
tel.: 44 645 11 24

Dział Eksploatacji:
Koordynator - Piotr Defiński

tel.: 44 645 11 14:
Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 13
Dział Finansowo - Księgowy:
Główny Księgowy - mgr Katarzyna Leszto

tel:. 44 649 69 64
Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 25
Dział Informatyki:
Kierownik - dr Stanisław Leszto i Pracownicy Działu

tel.: 44 645 11 43:
Dział Kontrolingu i Analiz Finansowych:
Kierownik - mgr Michał Sar

tel.: 44 645 11 18
Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 30 
Dział Logistyki:
Kierownik - Marcin Wyban i Pracownicy Sekcji Gospodarczej

tel.: 44 645 11 65 
Pracownicy Sekcji Zaopatrzenia
tel.: 44 645 11 29
Magazyn:
tel.: 44 645 11 42
Dział Organizacji i Nadzoru:
Kierownik - mgr Anna Wróbel i Pracownicy Działu

tel.: 44 645 11 28 
Dział Zamówień Publicznych i Umów:
Kierownik - Zygmunt Czopor i Pracownicy Działu

tel.: 44 645 11 21 
Sekcja Płac:
Kierownik - Irena Owczarek i Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 27

Poradnia Medycyny Szkolnej:
St. Pielęgniarka Koordynująca ds. Medycyny Szkolnej - Małgorzata Maciaszczyk
tel.: 44 645 11 41