Kontakt


Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD)
ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

SEKRETARIAT DYREKCJI PCMD, UL. ROOSEVELTA 3
tel.: 44 649 11 40;  fax: 44 645 11 19, e-mail: sekretariat@pcmd.pl

Dyrektor
dr  n. med. Arkadiusz Tomasz  Olędzki
tel.: 44 649 11 40, e-mail: sekretariat@pcmd.pl


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Zofia Budzisz
tel.: 44 649 11 40, e-mail: zofia.budzisz@pcmd.pl


Główny Księgowy:
Jolanta Tuta

tel.: 669 333 947, e-mail: jolanta.tuta@pcmd.pl
Inspektor Ochrony Danych:
Jadwiga Niewiadomska

tel.: 44 645 11 17, e-mail: iod@pcmd.pl
Specjalista ds. Systemów Medycznych i Analiz:
mgr Michał Sar

tel.: 44 645 11 18, e-mail: michal.sar@pcmd.pl


Kancelaria Szpitala, informacje w sprawie dokumentacji medycznej:
tel.: 44 645 11 26

Pracownie USG i RTG:
tel.: 44 645 11 72

Laboratorium:
tel.: 44 645 11 79

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):
Numery kontaktowe do przychodni znajdują się pod poniższym linkiem:

Poradnie Specjalistyczne:
Numery kontaktowe do poradni znajdują się pod poniższym linkiem:


Dział Administarcyjno - Kadrowy:
Kierownik - mgr Julita Sobieraj

tel.: 44 645 11 23, e-mail: julita.sobieraj@pcmd.pl
Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 24, e-mail: kadry@pcmd.pl
BHP
tel.: 44 645 11 24, e-mail: 
kadry@pcmd.pl
Dział Eksploatacji:
Kierownik - Cezary Hanycz

tel.: 44 645 11 14, e-mail: eksploatacja@pcmd.p

Dział Finansowo - Księgowy:
Główny Księgowy - Jolanta Tuta
tel.: 669 333 947, e-mail:  jolanta.tuta@pcmd.pl

Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 25, e-mail: finanse@pcmd.pl

Dział Informatyki:
tel.: 44 645 11 43, e-mail: it@pcmd.pl

Dział Logistyki:
Kierownik - Marcin Wyban i Pracownicy Sekcji Gospodarczej
tel.: 44 645 11 65, e-mail: marcin.wyban@pcmd.pl, e-mail: zaopatrzenie@pcmd.pl
Pracownicy Sekcji Zaopatrzenia
tel.: 44 645 11 29, e-mail: zaopatrzenie@pcmd.pl
Magazyn:
tel.: 44 645 11 42, e-mail: zaopatrzenie@pcmd.pl

Dział Organizacji i Nadzoru:
Kierownik - mgr Anna Wróbel i Pracownicy Działu

tel.: 44 645 11 28, e-mail: anna.wrobel@pcmd.pl, e-mail: metorg@pcmd.pl
Dział Zamówień Publicznych i Umów:
Kierownik - Zygmunt Czopor i Pracownicy Działu

tel.: 44 645 11 21, e-mail: zygmunt.czopor@pcmd.pl, e-mail: zamowienia@pcmd.pl 

Sekcja Płac:
Kierownik - Irena Owczarek i Pracownicy Działu
tel.: 44 645 11 27, e-mail: irena.owczarek@pcmd.pl, e-mail: place@pcmd.pl

Poradnia Medycyny Szkolnej:
St. Pielęgniarka Koordynująca ds. Medycyny Szkolnej - Małgorzata Maciaszczyk
tel.: 44 645 11 41, e-mail: medycyna.szkolna@pcmd.pl