Zamówienia publiczne

Wszelkich informacji w sprawie zamówień publicznych udziela Dział Zamówień Publicznych i Umów:

  • tel.: 44 645-11-21
  • e-mail: zamówienia@pcmd.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia   01 marca 2021r. wdrożył Platformę eZamawiający, która w naszej jednostce jest podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom komunikację z zamawiającym, w tym składanie ofert w postaci elektronicznej.

Postępowania dotyczące udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, prowadzone będą z wykorzystaniem ww. Platformy.

Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu, celem skorzystania z Platformy winien założyć bezpłatne konto. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim  tj. Platforma zakupowa Marketplanet, tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00),
e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na platformę do zamówień publicznych Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp będzie możliwe poprzez link: