Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na potrzeby Powiatowego Cenrtum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim:
Osoba koordynująca:
Krystyna Czechowska:

  • tel. 44 645 11 17
  • e-mail: krystyna.czechowska@pcmd.pl