Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na potrzeby Powiatowego Cenrtum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim: