Przychodnia nr 1, Al. Armii Krajowej 11

Zakres świadczeń medycznych:
  • poradnia lekarza POZ dla dorosłych,
  • poradnia lekarza POZ dla dzieci,
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej,
  • poradnia położnej środowiskowej,
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
  • punkt szczepień dla dzieci,
  • punkt szczepień dla dorosłych,
  • punkt pobrań krwi.
W Przychodni funkconują:

1. Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
Telefon:
44 645 11 33
    
2. Poradnia lekarza POZ dla dzieci
Telefon: 44 645 11 91   

Przy Poradni dla Dzieci - Poradni "D" świadczeń medycznych udziela także mgr Beata Warczakowska - neurologopeda.
Zakres świadczeń:
diagnoza i terapia dzieci, u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego i zaburzeń głosu
Kto może skorzystać z wizyty?
dzieci do 3 roku życia. Potrzebne jest skierowanie od lekarza pediatry z naszych przychodni POZ lub Poradni Patologii Noworodka
Przyjęcia pacjentów:
poniedziałek: 7.25 - 14.00, piątek: 9.30 - 12.30
Zapisy:
Zapisy prowadzi Rejestracja Poradni dla Dzieci przy ul. Armii Krajowej 11 pod nr tel. 44 645 11 91

3. Poradnia pielęgniarki środowiskowej                             
Telefon: 44 645 11 12   

4. Poradnia położnej środowiskowej
Telefon: 
 44 645 11 12

5. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy     
Telefon: 44 645 11 35
 
6. Punkt szczepień 
                                                           
7. Punkt pobrań krwi 
  
Telefon: 44 645 11 35   
Czynne: poniedziałek - piątek: 7.25 - 18.00


Dane adresowe Przychodni:
Przychodnia nr 1
al. Armii Krajowej 11
97-300 Piotrków Tryb.