Upoważnienia, wzory wniosków

Poniżej w załącznikach artykułu znajdują się następujące wzory dokumentów:

  • wniosek o udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej,
  • oświadczenie dotyczące udzielania upoważnienia na temat stanu zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych, uzyskiwania dokumentacji medycznej.