Świadczenia płatne

1. Zarządzenie w sprawie zmiany Cennika za świadczenie usług medycznych i innych usług niemedycznych od osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych skierowanych z Niepublicznych ZOZ, z którymi Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim nie ma podpisanej umowy, gabientów prywatnych oraz dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych (do pobrania poniżej).


Załączniki do Zarządzenia (do pobrania poniżej):
  • sposób rozliczania pobytu w Szpitalu pacjenta nieuprawnionego do świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych oraz informacja dotycząca ustalania ceny za pobyt pacjenta w szpitalu,
  • cennik usług laboratoryjnych,
  • cennik porad i zabiegów,
  • cennik zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych,
  • cennik usług RTG,
  • cennik usług USG.
2. Zarządzenie dotyczące cen za szczepienia niemowląt szczepionkami skojarzonymi (do pobrania poniżej).
3. Cennik za szczepienia przeciw grypie (do pobrania poniżej).
4. Cennik za szczepienia przeciw WZW typu B (do pobrania poniżej).