Stawiamy na jakość

Naszym nadrzędnym celem jest ciągłe doskonalenie jakości usług medycznych, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby zdrowotne i oczekiwania naszych Pacjentów.Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • stałe doskonalenie jakości naszych usług, co pozwoli na utrzymanie lepszej konkurencyjności na lokalnym rynku usług medycznych,
 • rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności
 • za jakość wykonywanej pracy,
 • świadczenie usług przez świadomy, dobrze wykształcony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów,
 • działania promujące profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia,
 • wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe  doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001.

Działamy w oparciu o:

 • przestrzeganie praw Pacjenta,
 • aktualną wiedzę i technikę medyczną,
 • rozwój i modernizację bazy sprzętowej,
 • dbałość o środowisko naturalne,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy.
 • Polityka jakości jest rozpowszechniana poprzez:
 • umieszczanie jej w miejscach ogólnie dostępnych dla wszystkich pracowników,
 • szkolenia wewnętrzne z zakresu systemu zarządzania jakością,
 • umieszczenie jej na stronie internetowej PCMD.
Posiadamy świadectwo jakości przyznane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (dokument do pobrania poniżej jako załącznik artykułu).