Stawiamy na jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Naszym nadrzędnym celem jest ciągłe doskonalenie jakości usług medycznych,
aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby zdrowotne i oczekiwania naszych Pacjentów.
Politykę jakości realizujemy poprzez:
stałe doskonalenie jakości naszych usług, co pozwoli na utrzymanie lepszej konkurencyjności na lokalnym rynku usług medycznych,
rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności
za jakość wykonywanej pracy,
świadczenie usług przez świadomy, dobrze wykształcony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów,
działania promujące profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia,
wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe  doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową norma ISO 9001.
Działamy w oparciu o:
przestrzeganie praw Pacjenta,
aktualną wiedzę i technikę medyczną,
rozwój i modernizację bazy sprzętowej,
dbałość o środowisko naturalne,
zapewnienie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy.
Polityka jakości jest rozpowszechniana poprzez:
umieszczanie jej w miejscach ogólnie dostępnych dla wszystkich pracowników,
szkolenia wewnętrzne z zakresu systemu zarządzania jakością,
umieszczenie jej na stronie internetowej PCMD.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =