Inne świadczenia

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim proponuje, poza udzielaniem świadczeń medycznych w zakresie hospitalizacji, następujący rodzaj świadczeń:

  • usługi w ramach diagnostyki medycznej: badania laboratoryjne, badania RTG oraz badania USG,
  • porady, zabiegi i inne.