Statut

Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim - poniżej do pobrania załącznik Statut.

Uchwała Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XXV/181/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.
 
Uchwała nr XXIX/214/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. i Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała nr XXXIII/235/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XXXVIII/264/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.