Statut

Uchwała nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim - poniżej do pobrania załącznik Statut.
Uchwała nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Załączniki artykułu