Statut

Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim - poniżej do pobrania załącznik Statut.

Uchwała Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XXV/181/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.
 
Uchwała nr XXIX/214/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. i Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała nr XXXIII/235/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XXXVIII/264/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XLII-285-21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XLV/316/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwały Nr XLII-285-21  z dnia 15 października 2021 r. ) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XLVI/321/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwały Nr XLII-285-21  z dnia 15 października 2021 r., Uchwały Nr XLV/316/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. ) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XLVII/326/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwały Nr XLII-285-21  z dnia 15 października 2021 r., Uchwały Nr XLV/316/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., Uchwały Nr XLVI/321/22  z dnia 21 stycznia 2022 r. ) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr XLVIII/335/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwały Nr XLII-285-21  z dnia 15 października 2021 r., Uchwały Nr XLV/316/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., Uchwały Nr XLVI/321/22  z dnia 21 stycznia 2022 r., Uchwały Nr XLVII/326/22  z dnia 21 lutego 2022 r. ) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwała Nr L/351/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwały Nr XLII-285-21  z dnia 15 października 2021 r., Uchwały Nr XLV/316/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., Uchwały Nr XLVI/321/22  z dnia 21 stycznia 2022 r., Uchwały Nr XLVII/326/22  z dnia 21 lutego 2022 r., Uchwały Nr XLVIII/335/22  z dnia 22 marca 2022 r.  ) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.

Uchwala LI/354/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (do nadanego Statutu Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr XX/144/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. , Uchwały Nr XXV/181/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwały Nr XXIX/214/20  z dnia 19 października 2020 r., Uchwały Nr XXXIII/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/264/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwały Nr XLII-285-21  z dnia 15 października 2021 r., Uchwały Nr XLV/316/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., Uchwały Nr XLVI/321/22  z dnia 21 stycznia 2022 r., Uchwały Nr XLVII/326/22  z dnia 21 lutego 2022 r., Uchwały Nr XLVIII/335/22  z dnia 22 marca 2022 r., Uchwały Nr L/351/22  z dnia 25 maja 2022 r. ) - poniżej do pobrania załącznik Zmiana do Statutu.