Statut

Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki artykułu