Konkursy bieżąceZgodnie z Uchwałą Nr 625/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 marca 2022
ogłaszamy konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki artykułu