Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

- Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. (zamieszczony w dniu 02 lutego 2022r.)
znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.


- Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. (zamieszczony w dniu 19 lutego 2021 r.)
znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.


- Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. (zamieszczony w dniu 9 marca 2020 r.)
znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.

- Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. (zamieszczony w dniu 15 maja 2019 r.)
znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.