Poradnia Kardiologiczna

UWAGA!
Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r., z powodu nieogłoszenia przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu na świadczenie usług medycznych, Poradnia Kardiologiczna przestaje funkcjonować w strukturze Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Najbliższe tego typu podmioty świadczące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ znajdują w następujących placówkach: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kardio-med” w Alejach Armii Krajowej 22B/3 w Piotrkowie Trybunalskim.
Informacje w sprawie odbioru dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 44 645 11 20.