Misja, cele, zadania

Misją Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) jest świadczenie usług zdrowotnych na wysokim poziomie wiedzy medycznej w leczeniu stacjonarnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
 

Cele PCMD to:

 • udzielanie świadczeń służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 • realizacja działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym służących zapobieganiu chorobom i niepełnosprawnościom,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji, edukacji i profilaktyki zdrowotnej,
 • podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych,
 • rozszerzanie zakresu oferowanych świadczeń.

Do zadań PCMD należy w szczególności:

 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 • udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji,
 • udzielanie świadczeń z zakresu leczenia psychiatrycznego i uzależnień,
 • udzielanie świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego,
 • wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa,
 • świadczenie usług diagnostycznych,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia,
 • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.