Misja, cele, zadania

Misją Powiatowego Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim (PCM) jest świadczenie usług zdrowotnych na wysokim poziomie wiedzy medycznej w leczeniu stacjonarnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
 

Do zadań PCM należy w szczególności:

  • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  • udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji,
  • świadczenie usług diagnostycznych,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia,
  • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.