E - rejestracja

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni specjalistycznych oraz do poradni POZ drogą elektroniczną. Celem naszej elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę oraz oszczędzenie Państwa cennego czasu.


Rejestracja do poradni specjalistycznych:

1. E-rejestracja do Poradni Diabetologicznej:


Rejestracji należy dokonać pod poniższym linkiem:


2. Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej:

W celu dokonania rejestracji należy wysłać poniższe dane na adres e-mail: sekretariat@pcmd.pl:

  • poradnię, w której chcemy się zapisać,
  • nazwisko i imię,
  • pesel,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer lokalu),
  • rozpoznanie chorobowe lub powód przyjęcia,
  • telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjentów pierwszorazowych poradni specjalistycznych obowiązuje skierowanie, które należy dostarczyć do rejestracji poradni wciągu 14 dni od dnia rejestracji (art. 20 Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2014.poz.1138). Skierowanie obowiązuje również pacjentów, którzy nie kontynuowali leczenia w danej poradni w okresie ostatnich 2 lat lub zgłaszają się z nowym problemem zdrowotnym.

Przesyłając nam dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.
W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanej poradni.

Rejestracja do poradni POZ:

E-rejestracja dla POZ jest obecnie na etapie pilotażowym. W związku z powyższym na chwilę obecną dotyczy lekarza Pani Agnieszki Chudobińskiej, która przyjmuje w Poradni nr 4 w Al. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Trybunalskim.
Zapisy możliwe są w poniższych dniach i godzianch:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 8.40, wtorek: 17.20-18.00.

Rejestracji należy dokonać pod poniższym linkiem: