O Nas/Dyrekcja

O Nas

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczącym 
usługi zdrowotne na wysokim poziomie wiedzy medycznej w leczeniu stacjonarnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


Dyrekcja PCMD, ul. Roosevelta 3


p.o.  DYREKTORA
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Woźniak
p.o.  ZASTĘPCY DYREKTORA ds. OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. Mariusz Gębski
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
Eliza Bartkowska


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Leszto
NACZELNA PIELĘGNIARKA
Zofia Budzisz

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH, PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Krystyna Czechowska
PEŁNOMOCNIK DS. MARKETINGU I PROMOCJI
Katarzyna Szyposzyńska

SEKRETARIAT
Elżbieta Wyban: tel.: 44 645 11 15;  fax: 44 645 11 19