O Nas/Dyrekcja

O Nas

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczącym 
usługi zdrowotne na wysokim poziomie wiedzy medycznej w leczeniu stacjonarnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


Dyrekcja PCMD, ul. Roosevelta 3


p.o.  DYREKTORA
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Woźniak

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
mgr Eliza Bartkowska

SEKRETARIAT
Elżbieta Wyban: Tel.: 44 645 11 15;  Fax: 44 645 11 19


NACZELNA PIELĘGNIARKA
mgr Zofia Budzisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Leszto

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
mgr Krystyna Czechowska
PEŁNOMOCNIK DS. MARKETINGU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
mgr Katarzyna Szyposzyńska