O Nas/Dyrekcja

O Nas

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczącym 
usługi zdrowotne na wysokim poziomie wiedzy medycznej w leczeniu stacjonarnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


SEKRETARIAT DYREKCJI PCMD, UL. ROOSEVELTA 3
tel.: 44 645 11 15;  fax: 44 645 11 19

Dyrektor
dr  n. med. Arkadiusz Tomasz  Olędzki
tel.: 44 645 11 15, e-mail: sekretariat@pcmd.pl
 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Zofia Budzisz

tel.:693 555 192, e-mail: zofia.budzisz@pcmd.pl