Nasz zespół - lekarze i położne

Profesjonalny i przyjazny pacjentkom Oddział Położniczo - Ginekologicznego z wysoko wykwalifikowaną  kadrą pracowniczą, świadczy usługi na najwyższym poziomie. W Oddziale pracują  wysoko wykwalifikowane, z dużym doświadczeniem zawodowym  położne,  które czynnie uczestniczą w  procesie leczenia. Poprzez swoją wiedzę i  zaangażowanie  gwarantują fachową opiekę i pomoc zarówno kobietom rodzącym jak też pozostałym pacjentkom przebywającym w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym.
Pacjentki Oddziału  otoczone są całodobową opieką lekarza ginekologa - położnika, anestezjologów oraz opieką położniczo – pielęgnacyjną sprawowaną przez położne. W oddziale zatrudniony jest również personel pomocniczy. Lekarze i położne  uczestnicząc w specjalistycznych  kursach i szkoleniach  kształcą się i rozwijają  wprowadzając  korzystne zmiany  w zakresie  diagnostyki, leczenia operacyjnego i zachowawczego jak również w zakresie dotyczącym zagadnień pielęgnacyjnych oraz wszelkich innowacji dotyczących technik prowadzenia porodu. Wciąż podnoszone  kwalifikacje zespołu położniczego  korzystnie wpływają  na jakość świadczonych usług medycznych w  naszym  oddziale a tym samym podnoszą  prestiż całego szpitala.


Kierownik Oddziału Położniczo- Ginekologicznego: lek. Dariusz Przybył: specjalista położnictwa i ginekologii
Koordynator Oddziału w zakresie procedur zabiegowo-operacyjnych: lek. Krzysztof Rusin: specjalista połoznictwa i ginekologii
p.o. Położnej  Oddziałowej: mgr  Urszula Kopańska

Lekarze wykonujący pracę w Oddziale:
Prof. dr hab.n.med. Przemysław Oszukowski – specjalista  położnictwa i ginekologii                          
dr n.med. Tomasz Kuban - specjalista położnictwa i ginekologii                                            
lek. Adam Fidziański  - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Grzegorz Grzegorski  - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Adam Jałmużna - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Tomasz Maciejczyk - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Jolanta Matras- Kapiec - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Daniel Pryczak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Iwona Ruta - Nowacka - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Paweł Sochaczewski - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Roman Szpak – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Łukasz Tomaszewski - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Danuta Węglarska- Robak - specjalista położnictwa i ginekologii                                        
lek. Marek Dominiak - położnik ginekolog                                                                                            
lek. Tomasz Stempel  - położnik ginekolog                                                                                
lek. Robert Gniewaszewski
Lekarze Rezydenci:
lek. Sebastian Firek

Informacji o stanie zdrowia pacjentek udziela kierownik  Oddziału codziennie  w godz.: 11:00 - 13:00.
Możliwość zwiedzania Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, Noworodkowego i sali porodowej przed porodem (codziennie w godz. 12.00 - 13.00).