Struktura

STRUKTURA POWIATOWEGO CENTRUM MATKI I DZIECKA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
UL. ROOSEVELTA 3
 

p.o.  DYREKTOR

p.o.  Z-ca DYREKTORA DS. Opieki Zdrowotnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PEŁNOMOCNIK DS. MARKETINGU I PROMOCJI

NACZELNA PIELĘGNIARKA

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA


PRZEDSIĘBIORSTWO SZPITALNE PCMD


ORDYNATOR
Oddział Kardiologii i chorób wewnętrznych

KIEROWNIK
Oddział Położniczo - Ginekologiczny

ORDYNATOR
Oddział Noworodków

Kierownik
Oddział Dziecięcy

KIEROWNIK
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/
Anestezjologia
Blok Operacyjny

KIEROWNIK
Izba Przyjęć

KIEROWNIK
Dział Farmacji Szpitalnej


Centralna sterylizatornia


Prosektorium
 PRZEDSIĘBIORSTWO AMBULATORYJNE PCMD


KIEROWNIK

Przychodnia Specjalistyczna

 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnie dla Kobiet


KIEROWNIK

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Dział Fizjoterapii
 • Pracownia masażu Leczniczego

KIEROWNIK

Przychodnie PCMD
Ośrodki Zdrowia PCMD

 • Poradnie lekarza POZ
 • Poradnie/ Gabinety Pielęgniarki Środowiskowej
 • Poradnie/ Gabinety Położnej Środowiskowej
 • Punkty Szczepień
 • Gabinety Zabiegowe/EKG
 • Punkty Pobrań Krwi


Starsza Pielęgniarka Koordynująca
Poradnia Medycyny Szkolnej

Zespól Transportu Sanitarnego

KIEROWNIK

Przychodnia Stomatologiczna

 • Poradnie / Gabinety Stomatologiczne
 • Stomatologiczne gabinety medycyny szkolnej


OŚRODEK DIAGNOSTYKI

KIEROWNIK

 • Laboratorium
KIEROWNIK
 • Pracowni RTG/USGOŚRODEK UZALEZNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

KIEROWNIK

 • Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =