Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) określa Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
Ze strukturą organizacyjną PCMD można zapoznać się pod poniższym linkiem (strony od 6 do 9):