Profil działalności

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim udziela świadczeń służących zachowaniu, ratowaniu , przywracaniu i poprawie zdrowia ludności  oraz promowaniu zdrowia, zapobiegania chorobom i niepełnosprawnościom.

Do zadań PCMD należy w szczególności udzielanie świadczeń:

  • podstawowoej opieki zdrowotnej w tym transportu  sanitarnego
  • szpitalnych i całodobowych  świadczeń specjalistycznych
  • z zakresu rehabilitacji
  • leczenia psychiatrycznego i uzależnień
  • leczenia stomatologicznego
  • usług diagnostycznych 
  • wykonywania badań profilaktycznych, w tym z zakresu medycyny pracy
  • szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =