Profil działalności

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) udziela świadczeń służących zachowaniu, ratowaniu , przywracaniu i poprawie zdrowia ludności  oraz promowaniu zdrowia, zapobiegania chorobom i niepełnosprawnościom.


Do zadań PCMD należy w szczególności udzielanie świadczeń:

  • podstawowoej opieki zdrowotnej w tym transportu  sanitarnego,
  • szpitalnych i całodobowych  świadczeń specjalistycznych,
  • z zakresu rehabilitacji,
  • leczenia psychiatrycznego i uzależnień,
  • leczenia stomatologicznego,
  • usług diagnostycznych,
  • wykonywania badań profilaktycznych, w tym z zakresu medycyny pracy,
  • szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.