Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 
 
Nazwa projektu:
  • „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”
Wysokość dofinansowania:
  •   Projekt w 100% sfinansowany ze środków unijnych
Projekt ma na celu realizację następujących zadań:
W zakresie realizacji projektu PCMD współpracuje z Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o., gdzie łącznie zaplanowano:
  • szkolenia dla położnych i pielęgniarek POZ,
  • wypełnianie Formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez pacjentki POZ do roku po urodzeniu dziecka (wspólnie z personelem medycznym POZ bądź samodzielnie, m. in. on-line), z czego wyselekcjonowanej grupie kobiet psycholog udzieli konsultacji psychologicznych,
  • działania edukacyjne i promocyjne na rzecz programu, które będą polegały na informowaniu kobiet w ciąży i do roku po urodzeniu dziecka o kwestii depresji poporodowej oraz programie profilaktycznym,dystrybucję materiałów informacyjnych.
Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkanek Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego, będących pacjentami Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.