Misja

 

MISJĄ POWIATOWEGO CENTRUM MATKI I DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Jest udzielanie świadczeń, służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności
oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i niepełnosprawnościom.

Do zadań naszej placówki należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
 • udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji
 • udzielanie świadczeń z zakresu leczenia psychiatrycznego i uzależnień
 • udzielanie świadczeń z zakresu stomatologicznego
 • świadczenie usług diagnostycznych
 • wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i  promocja zdrowia
 • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =