Misja

Misją Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim jest udzielanie świadczeń, służących zachowaniu,ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i niepełnosprawnościom.
 

Do zadań naszej placówki należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 • udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji,
 • udzielanie świadczeń z zakresu leczenia psychiatrycznego i uzależnień,
 • udzielanie świadczeń z zakresu stomatologicznego,
 • świadczenie usług diagnostycznych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i  promocja zdrowia,
 • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.