Dyrekcja

Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 3


p.o.  DYREKTOR
Eliza Bartkowska

 

p.o.  ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ZDROWOTNEJ
lek. Mariusz Gębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Leszto
NACZELNA PIELĘGNIARKA
Zofia Budzisz
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Krystyna Czechowska
PEŁNOMOCNIK DS. MARKETINGU I PROMOCJI
Katarzyna Szyposzyńska

SEKRETARIAT
Elżbieta Wyban: tel.: 44 645 11 15;  fax: 44 645 11 19