Ważne! Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy

07-03-2022
 
Informujemy, że uchodźcy z Ukrainy w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w ośrodkach zdrowia, jak i w szpitalach na terenie całej Polski. W Powiecie Piotrkowskim w każdej gminie funkcjonują placówki zdrowia, które takiej pomocy udzielą.

Do darmowych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, w chwili obecnej upoważnia pieczątka w paszporcie po 24 lutego 2022 roku, potwierdzająca legalne przebywanie na terytorium Polski albo status uchodźcy. Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną, potrzebujący opieki zdrowotnej, będą traktowani tak samo jak obywatele Polski.
Важливо! Медичне обслуговування біженців з України!

Звертаємо Вашу увагу, що біженці з України у разі будь-яких проблем зі здоров’ям можуть скористатися безкоштовними медичними послугами, які надаються в медичних центрах та лікарнях по всій Польщі. У Пьотрковському повіті в кожній ґміні є центри здоров’я, які нададуть таку допомогу.

Наразі ви маєте право на безкоштовні медичні послуги в Польщі зі штампом у паспорті після 24 лютого 2022 року, який підтверджує ваше легальне перебування у Польщі або статус біженця. Громадяни України, які втікають від війни та потребують медичної допомоги, будуть поводитися так само, як і громадяни Польщі.
powrót