Ważna informacja dla pacjentów

16-03-2020
Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem oraz zgodnie z komunikatami Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 16 marca 2020 r. - do odwołania:
ogranicza się wizyty w:
 • Przychodniach POZ,
 • Poradniach Specjalistycznych,
 • Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 • Poradniach Stomatologicznych,
 • Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej,
do przypadków koniecznych i uzasadnionych medycznie. Możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad.

W zaistniałej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny:

 • Przychodnia nr 1, ul. Roosevelta 3, Piotrków Trybunalski, tel. 44 649 63 48,
 • Przychodnia nr 2, ul. Wyzwolenia 1, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 10 47,
 • Przychodnia nr 4, Al. Armii Krajowej 11, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 11 33, 44 645 11 35,
 • Przychodnia w Wolborzu (w tym Poradnia dla Kobiet oraz Poradnia Stomatologiczna), ul. Sportowa 7, tel. 44 616 43 23, 
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Gorzkowicach (w tym Poradnia dla Kobiet), ul. Kwiatowa 4, tel. 44 681 80 02,
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Grabicy (w tym Poradnia dla Kobiet oraz Poradnia Stomatologiczna), Grabica 55, tel. 44 645 11 51,
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Parzniewicach, Parzniewice 50, tel. 44 616 35 09,
 • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci, Al. Armii Krajowej 11, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 11 92,
 • Poradnia Diabetologiczna, ul. Roosevelta 3, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 11 40,
 • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci, Al. Armii Krajowej 11, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 11 92,
 • Poradnia dla Kobiet, ul. Roosevelta 3, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 11 52,
 • Poradnia Laryngologiczna, ul. Wyzwolenia 1, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 10 42,
 • Poradnia Patologii Noworodka, Al. Armii Krajowej 11, Piotrków Trybunalski, tel. 790 800 657,
 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Al. Armii Krajowej 11, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 10 54,
 • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci, Al. Armii Krajowej 11, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 11 32,
 • Poradnia Stomatologiczna w Sulejowie, ul. Targowa 28, tel. 44 616 20 09,
 • Poradnia Stomatologiczna w Trzepnicy, Trzepnica 10, tel. 44 645 11 09,
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Dmowskiego 47, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 10 60,
 • Poradnia Badań Profilaktycznych - medycyna pracy (ogranicza się przyjęcia pracowników i uczniów, prosząc o kontakt telefoniczny), ul. Wyzwolenia 1, Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 10 51.
p.o. Dyrektora PCMD
Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Piotr Woźniak

Podajemy także numer do Telefonicznej Informacji Pacjenta, gdzie można uzyskać informacje na temat postępowania w sytuacji zakażenia koronawirusem: 800-190-590.
powrót