Usługi medyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 1 października 2019 r.

01-10-2019
W związku z zakończeniem „umowy sieciowej” oraz w związku z ostatnimi rozmowami Dyrekcji Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD), które trwały do ostatnich dni września z Dyrekcją Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) i które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zmianie ulega zakres oraz charakter usług medycznych świadczonych przez PCMD. Zmiany dotyczą zarówno usług hospitalizacyjnych (świadczenia szpitalne), ambulatoryjnych (świadczenia w ramach przychodni specjalistycznych), jak i świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Świadczenia szpitalne – główny budynek Szpitala, ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim:
  • Izba Przyjęć: nowy kontrakt medyczny z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) zawarty na okres: 1 października 2019 r. - 30 czerwca 2021 r.,
  • Oddział Chorób Wewnętrznych: z dniem 1 października 2019 r. Oddział przestaje świadczyć usługi medyczne, brak ogłoszenia konkursu przez ŁOW NFZ. Najbliższym podmiotem świadczącym tego typu usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ jest Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Oddział Noworodków: nowy kontrakt medyczny z ŁOW NFZ zawarty na okres: 1 października 2019 r. - 30 czerwca 2021 r.,
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny: nowy kontrakt medyczny z ŁOW NFZ zawarty na okres: 1 października 2019 r. - 30 czerwca 2021 r.,
  • Oddział Dziecięcy: pozostawał poza „umową sieciową”, więc charakter jego działalności nie ulega zmianie.
Świadczenia w ramach przychodni specjalistycznych:

ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim:
  • Poradnia Diabetologiczna: nowy kontrakt medyczny z ŁOW NFZ zawarty na okres: 1 października 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.,
  • Poradnia dla Kobiet: z dniem 1 października 2019 r. Poradnia przestaje świadczyć usługi medyczne. Rozstrzygnięcie nowego konkursu ogłoszonego przez ŁOW NFZ, w którym PCMD złożyło ofertę, nastąpi 11 października 2019 r.
  • Poradnia Kardiologiczna: z dniem 1 października 2019 r. Poradnia przestaje świadczyć usługi medyczne, brak ogłoszenia konkursu przez ŁOW NFZ. Najbliższe tego typu podmioty świadczące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ znajdują w następujących placówkach: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kardio-med” w Alejach Armii Krajowej 22B/3 w Piotrkowie Trybunalskim.
ul. Wyzwolenia 1 w Piotrkowie Trybunalskim:
  • Poradnia Neurologiczna: z dniem 1 października 2019 r. Poradnia przestaje świadczyć usługi medyczne, brak ogłoszenia konkursu przez ŁOW NFZ. Najbliższe tego typu podmioty świadczące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ znajdują w następujących placówkach: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim, Megamed przy ul. Polnej 13/13A w Piotrkowie Trybunalskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita-Med. przy ul. Targowej 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
Al. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Trybunalskim:
  • Poradnia dla Kobiet: z dniem 1 października 2019 r. Poradnia przestaje świadczyć usługi medyczne. W razie pozytywnej decyzji ŁOW NFZ (wyniki nowego konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 października 2019 r.), świadczenia te przejmie Poradnia dla Kobiet przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Najbliższe tego typu poradnie świadczące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ znajdują się w następujących placówkach: Instytut Zdrowia Medicall przy ul. Wojska Polskiego 77 w Piotrkowie Trybunalskim, Megamed przy ul. Polnej 13/13A w Piotrkowie Trybunalskim, Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "K-MED" przy ul. Mieczysława Kobyłeckiego 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim:

Z dniem 1 października 2019 r. PCMD przestaje świadczyć usługi medyczne w tym zakresie. Najbliższym podmiotem świadczącym tego typu usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ jest Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim (wejście od ulicy Wolborskiej).

Zakres wszystkich innych świadczeń medycznych oferowanych przez PCMD na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego, które nie zostały wspomniane powyżej, czyli niezwiązanych z „umową sieciową”, pozostaje w niezmienionym kształcie, z wyjątkiem Poradni dla Kobiet i Poradni Stomatologicznej, które z dniem 1 października 2019 r. przestaną funkcjonować w Przychodni w Sulejowie.

Informacje w sprawie odbioru dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 44 645 11 20.

Stan na dzień 01.10.2019 r.
powrót