Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim uczestnikiem projektu unijnego

03-10-2019
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień znajdująca się w strukturach Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) przystąpiła do programu partnerskiego projektu unijnego mającego na celu wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a innymi podmiotami.
Projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, który realizowany jest w ramach osi priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem Projektu na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. PCMD w Piotrkowie Trybunalskim reprezentuje Pan dr Stanisław Leszto, Kierownik Poradni.
powrót