Poradnia Diabetologiczna będzie świadczyła usługi medyczne w dotychczasowym zakresie

27-09-2019
27 września 2019 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) ogłosił wyniki postępowania na świadczenia w zakresie diabetologii w ramach poradni specjalistycznej – oferentem wybranym do zabezpieczenia tych świadczeń zostało Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD).
W związku z tym Poradnia Diabetologiczna działająca przy ul. Roosevelta 3 będzie od 1 października 2019 r. świadczyła usługi medyczne w dotychczasowym zakresie.
powrót