PAKIET ONKOLOGICZNY

20-07-2018
Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ma zgodę NFZ na udzielenie świadczeń onkologicznych tzw. Szybką terapię onkologiczną.
Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w PiotrkowieTrybunalskim
uzyskało od Narodowego Funduszu Zdrowia zgodę na udzielanie świadczeń onkologicznych  w zakresie ginekologii w ramach leczenia szpitalnego.

Realizacja procedur onkologicznych z racji przyjętego krótszego terminu ich realizacji, nazywana jest także „ szybką terapią onkologiczną” lub „pakietem onkologicznym”. Cel, jaki przyświeca temu rodzajowi świadczeń, to przede wszystkim zastosowanie nowych rozwiązań, które poprawią i przyśpieszą dostępność diagnostyki i leczenia pacjentek, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Procedury wprowadzone przez pakiet onkologiczny zapewniają pacjentkom sprawne i szybkie przeprowadzenie pacjentki przez wszystkie etapy diagnostyki i leczenia. Mają one również na celu zapewnić pacjentkom uporządkowany proces diagnostyczny i kompleksowe leczenie. Pacjentka z podejrzeniem lub stwierdzeniem nowotworu złośliwego skierowana do leczenia szpitalnego otoczona zostaje opieką Koordynatora, który udziela informacji o organizacji procesu leczenia, nadzoruje proces leczenia i towarzyszy pacjentce aż do momentu zakończenia terapii. Powołane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka Konsylium tzw. Zespół Terapeutyczny, składający się ze specjalistów różnych dziedzin medycyny, określa sposób postępowania terapeutycznego.

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, anestezjologii i radiologii, wykwalifikowane położne, pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki instrumentariuszki. PCMD dla zapewnienia kompleksowości świadczeń   w sytuacjach uzasadnionych klinicznie kieruje pacjentki do dalszego leczenia radioterapeutycznego lub chemioterapeutycznego, posiadając Porozumienie  ze szpitalami o wyższym poziomie referencyjnym, dotyczące zapewnienia ciągłości świadczeń.
      
Korzyści, które przyniesie wdrożenie pakietu onkologicznego to przede wszystkim skrócenie i uprządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjentek, zmniejszenie śmiertelności pacjentek onkologicznych, a w konsekwencji obniżenie kosztów leczenia.
powrót