Nowe cele diagnostyka piersi

04-02-2021
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Stanowi drugą (po raku płuca) najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Stąd potrzeba wczesnej diagnostyki raka piersi, która znacznie poprawia wyniki leczenia. Prowadzony w Polsce program badań profilaktycznych obejmujący kobiety w wieku 50-70 lat przyczynił się do znacznego spadku umieralności kobiet z powodu raka piersi w ostatnich latach.
PCMD jako szpital o profilu ginekologiczno-położniczym pragnie otoczyć kompleksową opieką medyczną pacjentki we wszystkich grupach wiekowych zamieszkujące nasz region. W tym celu planowane jest poszerzenie zakresu świadczonych usług o diagnostykę chorób piersi.
Pragniemy ułatwić pacjentkom z Piotrkowa i okolic dostęp do badań diagnostycznych piersi. Dlatego planujemy uruchomienie w PCMD badań mammograficznych, które wraz z USG stanowią podstawę obrazowania piersi. Badania te będą realizowane w ramach przyszpitalnej Poradni dla Kobiet, gdzie pacjentki będą na miejscu konsultowane przez chirurga onkologa i w zależności od rodzaju wykrytych zmian, kwalifikowane do dalszej, pogłębionej diagnostyki. W kolejnym etapie zamierzamy poszerzyć naszą działalność o diagnostykę inwazyjną piersi. Wykonywanie biopsji gruczołu piersiowego umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego, które jest podstawą rozpoznania zmian przednowotworowych i raka piersi.
Zrealizowanie tych planów zapewni naszym pacjentkom kompleksową diagnostykę piersi w miejscu zamieszkania. - informuje 
lek. Izabela Cukras
                                     Różowa wstążka, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / vladimirfloyd

powrót