Kochani Kursanci nowa lokalizacja Szkoły Rodzenia!

02-11-2022
 
Kochani Kursanci

Informujemy, że od 02.11.2022r. zajęcia Szkoły Rodzenia
będą odbywały się w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Roosevelta 3.

 
Serdecznie zapraszamy
powrót