Informacja dot. Poradni Położniczo - Ginekologicznej i Chorób Piersi oraz Poradni Patologii Noworodka

10-02-2023
 
 
Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
informuje:
od dnia 1 lutego 2023r. nie udziela świadczeń
w Poradni Położniczo – Ginekologicznej i Chorób Piersi ul. Roosevelta 3
oraz Poradni Patologii Noworodka Al. Armii Krajowej 11.

Poradnie te nie funkcjonują już w strukturze Powiatowego Centrum
Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
powrót