FAS – cichy zabójca zdrowia i wolności

12-12-2018
ZESPÓŁ FAS – Fetal Alcoholic Syndrome

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim od grudnia na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, w szkołach średnich, prowadzi prelekcje odnośnie FAS.

FAS  to alkoholowy zespół płodowy, który jest wynikiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Zespół FAS to zestawienie wad wrodzonych, neurologicznych i somatycznych, które powstały w wyniku narażania nienarodzonego jeszcze dziecka na działanie alkoholu. Choć dzieci z FAS mogą wyróżniać się specyficznym wyglądem, rozwijać się z opóźnieniem (fizycznie i umysłowo) oraz mieć objawy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, rozpoznanie tej choroby nie należy do najłatwiejszych.

Przeszło dwa tysiące uczniów ze szkół średnich pozyska tę wiedzę w czasie zorganizowanych prelekcji w szkołach. W pierwszej połowie grudnia uczniowie klas III,  V LO w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyło w pierwszych prelekcjach tematycznych.
Jak wynika z rozmów przeprowadzonych wśród młodzieży duża cześć nie wie, co oznacza ten skrót.
Nigdy nie słyszeli o tej chorobie i nie wiedzą, z czego ona wynika. Nastolatki, którzy rozpoczęli życie seksualne nie posiadają tej wiedzy i nie wiedzą w jaki sposób zapobiegać FAS.

Dział promocji zdrowia w PCMD zorganizował cykl spotkań z młodzieżą, na których personel medyczny uświadamia na czym polega problem i jakie zagrożenia wiążą się z FAS.
Przejmująca prezentacja podczas prelekcji pokazuje jak groźne w skutkach jest spożywanie alkoholu podczas ciąży i jakimi  powikłaniami obciążone jest dziecko z FAS.

W szkołach podstawowych, przez cały okres edukacji, niewiele mówi się o prawdziwym życiu. Młodzież nie jest przygotowana do bycia odpowiedzialnym partnerem i rodzicem. Młodzi ludzie nie posiadają wiedzy jak pozytywnie mogą wpływać na stan zdrowia swojej rodziny, a w szczególności, jak zaopiekować się przyszłą rodziną i potomstwem. 

Program MEN nie obejmuje tych zagadnień. Nowa podstawa programowa w przedmiocie „Wychowanie do życiu w rodzinie”, która obowiązuje od zeszłego roku, kładzie nacisk na tradycyjne wartości chrześcijańskie. Słowo „rodzina” pada w niej przeszło 170 razy, zaś „seks” – zaledwie dwa.
Wzorce brane z domu rodzinnego, nie zawsze są godne naśladowana, nie każdy rodzic ma kompetencje do przekazywania takiej wiedzy. Nasuwa się pytanie kto jest odpowiedzialny za przekaz najistotniejszych informacji i skąd młodzież ma czerpać wiarygodne wzorce?
Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim podjęło się realizacji  inicjatywy pt.: „FAS cichy zabójca życia i wolności”, koordynatorem przedsięwzięcia jest pełnomocnik ds. marketingu i promocji zdrowia Aleksandra Gradowska, która wraz z pedagogami szkół oraz białym personelem realizuje ten ważny dla przyszłych mam projekt.

Od młodych kobiet dowiadujemy się, że większa cześć nie rozmawia z rodzicami na „takie” tematy, nie mają świadomości o wielu zagrożeniach.  Życie seksualne w dzisiejszym świecie rozpoczyna się znacznie wcześniej niż kiedyś. To właśnie współżycie prowadzi do ciąży, a sama ciąża u młodych dziewcząt nie jest już wielkim zaskoczeniem.  Jak powinno wyglądać życie kobiety w ciąży? Z wiedzą na ten temat jest dość krucho wśród dziewcząt. Jako rodzice, opiekunowie, lekarze jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie zachowań młodych osób. Musimy dzielić się tak ważnymi informacjami z nastolatkami i uczyć ich podejmować dobre decyzje.

Promocja zdrowia to ważny aspekt działalności PCMD i choć to placówka prowadzona przez samorząd powiatu piotrkowskiego to profilaktykę zdrowotną PCMD postanowiło rozszerzyć na miasto Piotrków Trybunalski. - Takie są obecne potrzeby, które realizowane są przy pomocy doświadczonego, profesjonalnego personelu. Działania profilaktyczne będą kontynuowane w przyszłym roku, a prelekcje będą sukcesywnie rozszerzane tematycznie tak, aby najważniejsze aspekty profilaktyki zdrowotnej omówić z młodzieżą i przygotować ich do zdrowego, dorosłego życia - zapewnia Eliza Bartkowska dyrektor PCMD w Piotrkowie Trybunalskim.
powrót