Administracja

Administarcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 3


DYREKCJA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNICY:

 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KADROWY

 • DZIAŁ EKSPLOATACJI

 • DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 • DZIAŁ INFORMATYKI

 • DZIAŁ KONTROLINGU I ANALIZ FINANSOWYCH

 • DZIAŁ LOGISTYKI

 • DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

 • RADCA PRAWNY

 • INSPEKTOR BHP

 • INSPEKTOR DS.OBRONY

 • INSPEKTOR DS. PRZECIWPOŻAROWYCH

 • PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • PEŁNOMOCNIK ds. MARKETINGU I PROMOCJI