Gminny Ośrodek Zdrowia w Gorzkowicach, ul. Kwiatowa 4

Zakres świadczeń medycznych:

  • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • świadczenia pielęgniarki i położnej środowiskowej,
  • świadczenia fizjoterapeutyczne,
  • świadczenia diagnostyczno – zabiegowe.

W Przychodni funkcjonują:

1. Poradnia lekarza POZ dla dorosłych


2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej

3. Gabinet zabiegowy

4. Punkt pobrań krwi


Czynna: poniedziałek, środa: 7.25 - 18.00, wtorek, czwartek, piątek: 7.25 - 15.00
                 
5. Poradnia dla Kobiet  
Czynna: środa, piątek: 7.25 - 15.00                         

Telefon: 44 681 80 02

Dane adresowe Przychodni:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gorzkowicach
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice