Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień           
                        Informujemy, że Poradnia funkcjonowała do dnia 31 lipca 2020 r.