Poradnie dla Kobiet

1. Poradnia dla Kobiet, Al. Armii Krajowej 11, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Informujemy, że z dniem 1 października 2019 r. Poradnia przestaje świadczyć usługi medyczne. W razie pozytywnej decyzji ŁOW NFZ (wyniki nowego konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 października 2019 r.), świadczenia te przejmie Poradnia dla Kobiet przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
Najbliższe tego typu poradnie świadczące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ znajdują się w następujących placówkach: Instytut Zdrowia Medicall przy ul. Wojska Polskiego 77 w Piotrkowie Trybunalskim, Megamed przy ul. Polnej 13/13A w Piotrkowie Trybunalskim, Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "K-MED" przy ul. Mieczysława Kobyłeckiego 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje w sprawie dokumentacji medycznej można uzyskać pod nr telefonu 44 645 11 20.


2. Poradnia dla Kobiet, ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski - główny budynek Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Informujemy, że z dniem 1 października 2019 r. Poradnia przestaje świadczyć usługi medyczne. Rozstrzygnięcie nowego konkursu ogłoszonego przez ŁOW NFZ, w którym PCMD złożyło ofertę, nastąpi 11 października 2019 r.


Telefon: 44 645 11 52