O oddziale

ZABIEGI  I OPERACJE GINEKOLOGICZNE


W kompleksie Oddziału Położniczo – Ginekologicznym wykonujemy procedury medyczne z zakresu Ginekologii oraz Ginekologii Onkologicznej.

 • Ginekologii Zachowawczej
 • Ginekologii Operacyjnej


Zakres  udzielanych świadczeń medycznych w tej dziedzinie w pełni odpowiada wymogom zgodnym  z II stopniem referencyjności  oddziału.

Działalność lecznicza na tym oddziale ma charakter:

 • diagnostyczny,
 • farmakologiczny,
 • zabiegowy
 • operacyjny.


Czas hospitalizacji pacjentek w oddziale, jest zależny od rodzaju zastosowanej terapii  medycznej.
                       
Wykonujemy pełen zakres  ginekologii

 • Diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne wszelkich schorzeń ginekologicznych
 • Zabiegi endoskopowe (laparoskopia i histeroskopia).

 

GINEKOLOGIA JEDNEGO DNIA


Procedura ginekologiczna określana jako   ginekologia jednego dnia.

Zasadą jest wykonanie określonego procedurą zabiegu  umożliwiającego wypis pacjentki do domu w dniu zabiegu o ile nie ma innych przeciwskazań medycznych.

Procedury jednodniowego pobytu  dotyczą następujących zabiegów:

 • diagnostyczne zabiegi - histeroskopie
 • diagnostyczne zabiegi wyłyżeczkowania jamy macicy
 • elektrokoagulacja i konizacja zmian szyjki macicy
 • diagnostyka histo - patologiczna zmian na szyjce macicy
 • usuwanie zmian polipowatych szyjki macicy
 • operacje torbieli gruczołu Bartholina
 • konizacja chirurgiczna szyjki macicy
 • ciąża obumarła
 • poronienia
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =