O oddziale

W kompleksie Oddziału Położniczo – Ginekologicznym wykonujemy procedury medyczne z zakresu ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

 • ginekologii zachowawczej,
 • ginekologii operacyjnej.

Zakres  udzielanych świadczeń medycznych w tej dziedzinie w pełni odpowiada wymogom zgodnym  z II stopniem referencyjności.

Działalność lecznicza na tym oddziale ma charakter:

 • diagnostyczny,
 • farmakologiczny,
 • zabiegowy
 • operacyjny.

Czas hospitalizacji pacjentek w oddziale, jest zależny od rodzaju zastosowanej terapii medycznej.
                       
Wykonujemy pełen zakres ginekologii:

 • diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne wszelkich schorzeń ginekologicznych,
 • zabiegi endoskopowe (laparoskopia i histeroskopia).

Ginekologia jednego dnia:

Procedura ginekologiczna określana jako ginekologia jednego dnia.
Zasadą jest wykonanie określonego procedurą zabiegu  umożliwiającego wypis pacjentki do domu w dniu zabiegu, o ile nie ma innych przeciwskazań medycznych.

Procedury jednodniowego pobytu  dotyczą następujących zabiegów:

 • diagnostyczne zabiegi - histeroskopie,
 • diagnostyczne zabiegi wyłyżeczkowania jamy macicy,
 • elektrokoagulacja i konizacja zmian szyjki macicy,
 • diagnostyka histo - patologiczna zmian na szyjce macicy,
 • usuwanie zmian polipowatych szyjki macicy,
 • operacje torbieli gruczołu Bartholina,
 • konizacja chirurgiczna szyjki macicy,
 • ciąża obumarła,
 • poronienia.