Kontakt

Kierownik Oddziału: 44  645 11 61
Oddziałowa Oddziału: 44 645 11 80
Gabinet lekarski: 44  645 11 57
Dyżurka położnych: 44  645 11 53
Sala Porodowa: 44  645 11 74Odwiedziny codziennie w godz. 10.00 – 20.00
 
Zapraszamy do zwiedzania Oddziału  Położniczo – Ginekologicznego,  Noworodkowego i Sali Porodowej przed porodem codziennie w godz. 12.00-13.00.
Wszelkich informacji udzielają oddziałowe z Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Noworodkowego. Istnieje możliwość zwiedzania oddziału również w godz. popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel.  44  645 11 53