Personel

PERSONEL ODDZIAŁU
POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO


Profesjonalny i przyjazny pacjentkom
Oddział Położniczo - Ginekologicznego z wysoko
wykwalifikowaną  kadrą pracowniczą,
świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 

 

Pacjentki Oddziału  otoczone są całodobową opieką lekarza ginekologa - położnika, anestezjologów oraz opieką położniczo – pielęgnacyjną sprawowaną przez położne. W oddziale zatrudniony jest również personel pomocniczy. Lekarze i położne  uczestnicząc w specjalistycznych  kursach i szkoleniach  kształcą się i rozwijają  wprowadzając  korzystne zmiany  w zakresie  diagnostyki, leczenia operacyjnego i zachowawczego jak również w zakresie dotyczącym zagadnień pielęgnacyjnych oraz wszelkich innowacji dotyczących technik prowadzenia porodu. Wciąż podnoszone  kwalifikacje zespołu położniczego  korzystnie wpływają  na jakość świadczonych usług medycznych w  naszym  oddziale a tym samym podnoszą  prestiż całego szpitala.
 

PERSONEL ODDZIAŁU
POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO

Kierownik Oddziału Połozniczo- Ginekologicznego

lek. Dariusz Przybył  - specjalista położnictwa i ginekologii

Koordynator Oddziału w zakresie procedur zabiegowo-operacyjnych
lek. Krzysztof Rusin- specjalista połoznictwa i ginekologii

p.o. Położnej  Oddziałowej    - mgr  Urszula Kopańska


Lekarze wykonujący pracę w oddziale:


Prof. dr hab.n.med. Przemysław Oszukowski – specjalista  położnictwa i ginekologii                                        
dr n.med. Tomasz Kuban - specjalista położnictwa i ginekologii                                             
lek. Adam Fidziański  - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Grzegorz Grzegorski  - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Adam Jałmużna - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Tomasz Maciejczyk - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Jolanta Matras- Kapiec - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Daniel Pryczak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Iwona Ruta - Nowacka - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Paweł Sochaczewski - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Roman Szpak – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Łukasz Tomaszewski - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Danuta Węglarska- Robak - specjalista położnictwa i ginekologii                                         
lek. Marek Dominiak - położnik ginekolog                                                                                             
lek. Tomasz Stempel  - położnik ginekolog                                                                                 
lek. Robert Gniewaszewski

Lekarze Rezydenci:
lek. Sebastian Firek


 

W oddziale pracują  wysoko wykwalifikowane, z dużym doświadczeniem zawodowym  położne,  które czynnie uczestniczą w  procesie leczenia. Poprzez swoją wiedzęi  zaangażowanie  gwarantują fachową opiekę i pomoc zarówno kobietom rodzącym jak też pozostałym pacjentkom przebywającym w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym. 

Informacje o stanie zdrowia pacjentek udziela kierownik  oddziału
Codziennie  w godz. - 11:00  -13:00

 


Możliwość zwiedzania Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, Noworodkowego
i Sali Porodowej przed porodem
(codziennie   w godz. 12-13)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =