Kontakt

Kierownik Oddziału: 44  645 11 61

Oddziałowa Oddziału: 44 645 11 66

Gabinet lekarski: 44  645 11 57

Gabinet  zabiegowy: 44  645 11 53

Dyżurka położnych: 44  645 11 53, 44 645 11 80

Sala Porodowa: 44  645 11 74


Odwiedziny codziennie w godz. 10:00 – 20:00 

Zapraszamy do zwiedzania Oddziału  Położniczo – Ginekologicznego,  Noworodkowego i sali porodowej przed porodem codziennie w godz. 12:00 – 13:00.
Wszelkich informacji udzielają oddziałowe z Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Noworodkowego. Istnieje możliwość zwiedzania Oddziału również w godzinach popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel.  44 645 11 53.