ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

PERSONEL ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Kierownik Oddziału – Michał Szmidt
Pielęgniarka Koordynująca   -   Anna Marciniak

Lekarze wykonujący pracę w oddziale:
lek. Sławomir Hoffer – anestezjologia i intensywna terapiaGabinet Anestezjologów                             tel. 44 645 11 46

Gabinet Pielęgniarek                                    tel. 44 645 11 06

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =