Personel

 
Kierownik Oddziału: lek. Mariusz Gębski: specjalista chorób wewnętrznych
Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Joanna Zaborska: specjalista chorób wewnętrznych
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Alicja Mitas

Lekarze wykonujący pracę w oddziale:
lek. Piotr Utz: specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Dawid Muszyński: specjalista kardiologii

lek. Paweł Szymczyk: specjalista kardiologii
lek. Bartosz Drąg: lekarz medycyny
lek. Natalia Fąkowska: lekarz medycyny
lek. Marta Plewczyńska- Firek: lekarz medycyny
lek. Patrycja Lebioda: lekarz medycyny
lek. Adam Włodarski: lekarz medycyny