Personel

   
PERSONEL ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


Kierownik Oddziałulek. Mariusz Gębski - specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Oddziałulek. Joanna Zaborska - specjalista chorób wewnętrznych


p.o. Pielęgniarki Oddziałowej   -   Alicja Mitas

 
Lekarze wykonujący pracę w oddziale:

lek. Piotr Utz  -  specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Sylwia Bednarska - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Dawid Muszyński - lekarz medycyny
lek. Bartosz Drąg- lekarz medycyny
lek. Natalia Fąkowska- lekarz medycyny
lek. Marta Plewczyńska-Firek- lekarz medycyny
lek. Paweł Szymczyk- lekarz medycyny
lek. Patrycja Lebioda- lekarz medycyny
lek. Adam Włodarski- lekarz medycyny


 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =