O oddziale


Oddział dysponuje 50 łóżkami w tym 4 na sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej „R” wyposażonej w specjalistyczny sprzęt wysokiej klasy do monitorowania i leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia. Posiada 2 pracownie do wykonywania badań nieinwazyjnych układu krążenia pracownię diagnostyczną i pracownię ECHO.
W Oddziale prowadzona jest również diagnostyka internistyczna, leczenie oraz edukacja chorych w zakresie chorób układu krążenia, neurologicznych, cukrzycy. Personel pielęgniarski zatrudniony na Oddziale posiada wysokie kwalifikacje zawodowe (anestezjologiczne, diabetologiczne).Rocznie hospitalizowanych jest około 2 500 pacjentów.