Kontakt

Kierownik Oddziału: 44 645 11 63
Gabinet Lekarski: 44 645 11 45
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: 44 645 11 47
Dyżurka Pielęgniarek: 44 645 11 83