O oddziale

W kompleksie Oddziału Położniczo – Ginekologicznym wykonujemy procedury medyczne z zakresu ginekologii oraz ginekologii onkologicznej:

  • ginekologii zachowawczej,
  • ginekologii operacyjnej.

Działalność lecznicza na tym Oddziale ma charakter:

  • diagnostyczny,
  • farmakologiczny,
  • zabiegowy,
  • operacyjny.

Czas hospitalizacji pacjentek w oddziale, jest zależny od rodzaju zastosowanej terapii medycznej.
                       
Wykonujemy pełen zakres ginekologii:

  • diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne wszelkich schorzeń ginekologicznych,
  • zabiegi endoskopowe (laparoskopia i histeroskopia).