Kontakt

Ginekologia:
Dyżurka Położnych: 44 645 11 80
Kierownik: 44 645 11 62