badania laboratoryjne

Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Trybunalskim wykonuje badania laboratoryjne dla:

 • przychodni  POZ,
 • poradni specjalistycznych,
 • kontrahentów  zgodnie z obowiązującymi umowami,
 • pacjentów indywidualnych.

Zakres wykonywanych badań:

 • hematologia,

 • koagulologia,

 • biochemia kliniczna,

 • RKZ,

 • immunochemia,

 • serologia grup krwi i transfuzjologia

 • analityka ogólna.


Jakie dokumenty powinien posiadać pacjent, który przyszedł na badanie?

 • skierowanie (w przypadku badań płatnych skierowanie nie jest wymagane),

 • dowód osobisty.

Wyniki badań:
 

Wyniki badań można odbierać w rejestracji przychodni nr 1 i 2


Odbiór wyników badań:

 • osobiście przez pacjenta,
 • przez przedstawiciela ustawowego,
 • przez osoby do tego upoważnione: druk upoważnienia do odbioru badania można pobrać w rejestracji w dniu badania lub pobrać z naszej strony (do pobrania poniżej).

 


Załączniki artykułu