Kontakt

Położnictwo i Sala Porodowa:

Kierownik Oddziału:
44  645 11 61

Oddziałowa Oddziału: 44 645 11 66

Gabinet lekarski: 44  645 11 57

Gabinet  zabiegowy: 44  645 11 53

Dyżurka położnych: 44  645 11 53

Sala Porodowa: 44  645 11 74

Ginekologia:

Koordynator Oddziału:
44 645 11 62
Dyżurka położnych: 44 645 11 80