Personel

W Oddziale Noworodków pracuje zespół wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych małych pacjentów. Personel oddziału, uczestnicząc w szkoleniach neonatologicznych, podnosi swoje kwalifikacje, gwarantując rozwój i doskonalenie zawodowe, co wpływa na wzrost jakości usług medycznych, świadczonych w naszym oddziale.


p.o. Ordynatora Oddziału  Noworodków: dr n. med. Marek Chalusiak: pediatra, specjalista neonatologii 
Zastępca Ordynatora Oddziału Noworodków lek. med. Jolanta Trzaskacz: pediatra, specjalista neoneatologii 
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Marzena Maksymowicz: specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego


Lekarze dyżurujący w Oddziale: 

lek. Renata Czechorowska - Mazerant: specjalista pediatrii i neonatologii 
lek. Izabela Korzeniowska: specjalista pediatrii i neonatologii 
lek. Ewa Walter: specjalista pediatrii i neonatologii


Pielęgniarki i położne Oddziału Noworodków to personel specjalizujący się w pielęgniarstwie pediatrycznym, położnictwie, neonatologii posiadający wiele specjalistycznych kursów, w tym kursy laktacyjne.