Personel

W Oddziale Dziecięcym pracuje zespół wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych małych pacjentów. Personel Oddziału, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, podnosi swoje kwalifikacje, gwarantując rozwój i doskonalenie zawodowe, co wpływa na wzrost jakości usług medycznych, świadczonych w naszym Oddziale.


Kierownik Oddziału: dr n. med. alergolog, pediatra
Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med Jarosław Cielecki: specjalista pediatrii
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Urszula Turniak

Lekarze wykonujący pracę w Oddziale:

dr n. med Jarosław Cielecki: specjalista pediatrii
lek. Jadwiga Czerwińska: specjalista pediatrii, anestezjologia i intensywna terapia
lek. Wiesława Gałdecka: specjalista pediatrii
lek. Magdalena Jędrzejczyk: specjalista alergologii i pediatrii

lek. Małgorzata Wardzińska-Pietrzak: specjalista pediatrii
lek. Andżelika Strzałka - Załoga
lek. Katarzyna Pieńkowska - Bączyk