Personel


Kierownik Oddziału: dr n. med., alergolog, pediatra
Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med Jarosław Cielecki: specjalista pediatrii
p.o. Pielęgniarki OddziałowejUrszula Turniak

Lekarze wykonujący pracę w oddziale:

dr n. med Jarosław Cielecki: specjalista pediatrii
dr n. med. Aleksandra Ryngajłło: specjalista pediatrii
lek. Jadwiga Czerwińska: specjalista pediatrii, anestezjologia i intensywna terapia
lek. Wiesława Gałdecka: specjalista pediatrii
lek. Maria Głuszkowska: specjalista pediatrii
lek. Magdalena Jędrzejczyk: specjalista alergologii i pediatrii

lek. Małgorzata Wardzińska-Pietrzak: specjalista pediatrii