Kontakt

Dyżurka Pielęgniarek/Pielęgniarka Oddziałowa: 44 645 11 81
Kierownik: 44 645 11 60
Pokój Lekarski: 44 645 11 56